RIJEKA, 10.03.2007. MEÐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR CVIJET MEDITERANA , POBJEDNICA-RUSKINJA SNIMIO PETAR FABIJAN —— 4 st, color

RIJEKA, 10.03.2007. MEÐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR CVIJET MEDITERANA , POBJEDNICA-RUSKINJA SNIMIO PETAR FABIJAN
——
4 st, color