Načelnik Juranić sa pobjednicima

Načelnik Juranić sa pobjednicima