Članovi skupštine kluba

1. Goran Grudić
2. Jadranka Mandekić
3. Ivan Mandekić
4. Jadranka Dondur
5. Željko Dondur
6. Jadran Mandekić
7. Igor Lulić
8. Mihovil Dubrović

 

Comments are closed.