- Otvoreno prvenstvo države – Andrea Pahor 2. mjesto,
- Zatvoreno prvenstvo države – Borka Frančišković 3-4 mjesto,
- Borka Frančišković – Mitropa-kup – reprezentacija
- Borka Frančišković – 2 bala za međunarodnog majstora Pula i Krk
- Lara Stock bal za velemajstora – Biel Švicarska
- Juniorsko prvenstvo države, Borka Frančišković 1. mjesto , Ivan Karabaić 5. mjesto, Vinko Frančišković 5. mjesto
- Kadetsko prvenstvo države, Karmen Mrakovčić 5. mjesto, Anita Mrakovčić 10. mjesto, Dubrović Rafael 5-13 mjesto