Općenito

Kada je 2003. godine, na inicijativu Općine Punat, na Puntu startao sada već tradicionalni međunarodni šahovski turnir «Krk zlatni otok Mediterana» i kada je Punat i otok Krk ucrtan na šahovsku kartu Europe, nije se naslućivalo da će u tom Krčkom mjestu nakon dvije godine stasati i prva generacija mladih šahista. Naime, na inicijativu Općine Punat i TZ Punat, a u organizaciji i tehničkoj podršci šahovskog kluba Draga iz Rijeke, u prosincu 2004. godine, krenula je šahovska škola. Šahovski klub «Draga» već 7 godina organizira tradicionalni međunarodni ženski velemajstorski turnir «Krk zlatni otok Mediterana» koji nažalost čini se neće biti nastavljen i to baš u trenutku kada je otok Krk u Puntarki Karmen Mrakovčić i Omišljanki Lori Kukić dobio respektabilne šahistice koje su stasale da nastupe na tim vrhunskim turnirima i kada se iza njih nadziru djevojčice koje će zasigurno ići njihovim putem.

            Sa početkom ove priredbe začeta je i ideja šahovske aktivnosti na Puntu koja je nakon nekoliko godina rada dala prepoznatljivost Općini Punat, a djeci prigodu za upoznavanje i bavljenje šahovskom igrom koja je izuzetno korisna za razvoj i jačanje intelektualnih sposobnosti.

Vrlo brzo pojavili su se i šahovski talenti sestre Karmen i Anita Mrakovčić koje su sudjelovale na 4 državna prvenstva, a nositeljice su odličja sa županijskih natjecanja, te dobitnice  priznanja kao uspješne sportašice otoka Krka.  Sa Lorom Kukić iz Omišlja činile su ekipu o snovne škole sa Krka ko u finalu školskih sportskih kolektiva osvojila drugo mjesto u državi. Organizirana su i 4 kadetska prvenstva Općine Punat, te ljetne šahovske škole u kojima u pravilu sudjeluje 15-20-tak djece. Tijekom održavanja škole za početnike vrše se i pripreme Karmen Mrakovčić za juniorsko prvenstvo države, a psebno su atraktive promotivne aktivnosti u kojima se na Puntarskoj rivi igraju održavaju šahovski mečevi velikim figurama.Po završetku šahovske škole odigravaju se i turniri polaznika škole.

Načelnik Marinko Žic, direktor TZ Branko Karabaić, Ivan Mandekić i Bojan Birk

Načelnik Marinko Žic, direktor TZ Branko Karabaić, Ivan Mandekić i Bojan Birk

Tijekom našeg rada uvijek iznova uočava se nedostatak stručnog kadra, a time i zakinutost djece sa toga područja za mogućnosti bavljenja sportom, a u ovom slučaju šahom. S obzirom da su već zasađeni temelji aktivnosti i rada na tom području šahovski klub «Draga» voljan je i dalje nastaviti sa šahovskom školom, te već prepoznatljivim aktivnostima kao što je ljetna škola šaha i poneke prigodne manifestacije. Ako se prisjetimo da je tradicionalni, u Europi i Svijetu poznati turnir „Krk zlatni otok Mediterana“ krenuo upravo sa Punta onda zaista možemo biti zadovoljni dosadašnjim učinkom. Sada već postoji interes i za napredniji rad koji je za sada omogućen u Gradu Krku gotovo u pravilu svakog petka u prostorijama Šahovskog kluba Krk od 18.30 – 20 sati.

Comments are closed.