Category: Članovi

1. Goran Grudić
2. Jadranka Mandekić
3. Ivan Mandekić
4. Jadranka Dondur
5. Željko Dondur
6. Leo Sablić
7. Boris Kauzlarić
8. Jadran Mandekić
9. Igor Lulić
10. Mihovil Dubrović
11. Mrak Bernard
 

 

Fide_No

ID_No

Ime

Titula

Federacija

RTG Int

RTG Nat

Spol

Rođendan
(mm/dd/gggg)

14510359

4897

Berke, Ana

WIM

CRO

2185

2177

F

4/1/1988

14538750

9709

Bogdanić, Antonela

MK

CRO

1710

1893

F

12/21/1998

14540215

10426

Bogdanić, Katarina

NM

CRO

2031

2053

F

12/7/2002

14560151

12136

Desnica, Lara

II

CRO

1300

1793

F

6/4/2004

14562863

12400

Fajdetić, Luka

vk

CRO

0

1600

9/25/2002

14539055

10106

Golub, Nikolina

MK

CRO

1850

1977

F

12/6/2001

4501993

10002

Golubenko, Valentina

WGM

CRO

2271

2290

F

7/29/1990

14547260

3831

Haidinger, Erik

II

CRO

1706

1895

2/21/2003

14567865

9437

Ivković, Loren

vk

CRO

0

1607

2/7/2000

14542382

10897

Kraljić, Paula

III

CRO

1255

1600

F

10/9/2003

14551624

10126

Kukić, Lara

vk

CRO

0

1600

F

12/21/2001

14519984

7564

Mrakovčić, Karmen

MK

CRO

1788

1941

F

7/29/1994

14536897

8387

Šamanić, Antonio

vk

CRO

0

1600

11/22/2001

14527910

7935

Šamanić, Lorena

II

CRO

1533

1737

F

11/23/1998

14609215

494 S

Unuk, Laura

WIM

SLO

2241

2241

F

11/9/1999

14526972

7545

Vulinović, Silvija

I

CRO

1520

1848

F

9/28/1998